LES PLANTES

A sa nostra classe hem fet un experiment per veure què necessiten ses plantes per créixer.
Vam sembrar llenties de tres maneres. Només amb terra, només amb aigua i amb terra i aigua. I després d'uns dies vam veure que....

Ses plantes surten d'una llavor i necessiten aigua per créixer. També vam poder veure ses arrels que és per on absorbeixen s'aigua i s'aliment que hi ha a sa terra.

Després vam fer un nou experiment. Volíem veure com són ses plantes que surten de diferents llavors.
Per grups vam sembrar: mongetes, llenties, blat i pedres. Què sortirà si sembram una pedra? Vam sembrar ses llavors i vam escriure es nom de cada llavor que sembràvem.També vam posar es nom de tots els que formàvem part des grup.

I per acabar ho vam ben regar amb aigua.
I després d'uns dies.....

Han sortit plantes de ses llenties, des blat i d'alguna mongeta. Però no ha sortit res de ses pedres!!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada